Control of Backlash in Automotive Powertrains
Paper i proceeding, 2002

Författare

Adam Lagerberg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Preprints, Reglermöte 2002, Linköping, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08