Estimation of Backlash in Automotive Powertrains, Theory and Experiments
Paper i proceeding, 2003

Författare

Adam Lagerberg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Preprints, Mekatronikmöte 2003, Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08