Estimation of Backlash with Application to Automotive Powertrains
Paper i proceeding, 2003

Författare

Adam Lagerberg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control , Maui, Hawaii

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08