Estimation of Backlash in Automotive Powertrains, An Experimental Validation
Paper i proceeding, 2004

Författare

Adam Lagerberg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

First IFAC Symposium on Advances in Automotive Control, Salerno, Italy

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08