Backstepping control with integral action applied to air-to-fuel ratio control for a turbocharged diesel engine
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

SAE 2002 Transactions - Journal of Engines

506-511

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07