Model based control of external carbon dose rate in a full-scale predenitrification system
Paper i proceeding, 2003

Författare

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

D. Olsson

D. Lumley

9th IWA conference on design, operation and economics of large wastewater treatment plants

133-140

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06