Estimating Exhaust Manifold Pressure in a Turbocharged Diesel Engine
Paper i proceeding, 2002

Författare

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Control Applications , Glasgow, UK

701-706

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08