Optimal lattices for interpolation of stationary random fields
Rapport, 2003

Författare

Hans R. Künsch

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Fred A. Hamprecht

Universität Heidelberg

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Utgivare

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-04