Optimal lattices for interpolation of stationary random fields
Rapport, 2003

Författare

Hans R. Künsch

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Fred A. Hamprecht

Universität Heidelberg

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Utgivare

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-04