Optimal lattices for interpolation of stationary random fields
Rapport, 2003

Författare

Hans R. Künsch

Erik Agrell

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Fred A. Hamprecht

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29