On the duality between low-rate and high-rate sampling
Paper i proceeding, 2003

source-coding

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Fred A. Hamprecht

Hans R. Künsch

Proc. IEEE International Symposium on Information Theory, Yokohama, Japan

211-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/ISIT.2003.1228225

ISBN

0-7803-7728-1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29