Selected Works of Oded Schramm, Vol 1 and 2
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Redaktör

Itai Benjamini

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-1-4419-9675-6

Mer information

Skapat

2017-10-07