Klimatvetenskap, klimatdebatt, klimathuliganism
Kapitel, populärvetenskapligt, 2011

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Climategate och hotet mot isbjörnarna

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Klimatforskning

ISBN

978-91-89672-34-5

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13