Klimatvetenskap, klimatdebatt, klimathuliganism
Kapitel i bok, 2011

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Climategate och hotet mot isbjörnarna


978-91-89672-34-5 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Klimatforskning

ISBN

978-91-89672-34-5

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12