Numerical simulation of Kelvin-Helmholtz instability using an implicit, non-dissipative DNS algorithm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

I Yilmaz

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

O Edis

H Saygin

Journal of Physics: Conference Series

17426588 (ISSN) 17426596 (eISSN)

Vol. 318 3

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07