Estimation of Average Rician K-factor in Reverberation Chamber
Paper i proceeding, 2011

By loading the reverberation chamber (RC) Rician fading can be generated. This paper shows K-factor is reduced by platform stirring. The platform stirring is also used to determine an average K-factor in the chamber, valid for an arbitrary fixed position of the antenna inside the chamber.

Författare

Chen Xiaoming

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

International Symposium on Antennas and Propagation

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik