Model Validation, Dynamic Edge Localized Mode Discrimination and High Confidence Resistive Wall Mode Control in DIII-D
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

D.H. Edgell

D.A. Humphreys

M.L. Walker

Phys. Plasmas Vol. 10(10)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13