Molecular Beam Epitaxy Growth of GaSbxBi1-x
Paper i proceeding, 2011

Författare

Yuxin Song

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ivy Saha Roy

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

28th North American Molecular Beam Epitaxy Conference (NAMBE2011), San Diego, USA (2011).

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06