A Communication Network for Safe Traffic and Efficient Transportation
Paper i proceeding, 2004

safe-traffic

Författare

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Mats Rydström

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings 11th Wireless World Research Forum Workshop, Oslo, Norway

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap