A Communication Network for Safe Traffic and Efficient Transportation
Paper i proceeding, 2004

safe-traffic

Författare

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Mats Rydström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings 11th Wireless World Research Forum Workshop, Oslo, Norway

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08