Analysis of distortion in a memoryless bandpass nonlinearity
Paper i proceeding, 2004

system-comp

Författare

Ali Behravan

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings of Nordic Radio Symposium, Oulu, Finland

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap