Constrained Optimal Control of Automotive Powertrains with Backlash
Paper i proceeding, 2004

Författare

Adam Lagerberg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Reglermöte 2004, Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08