Approach of 3x3 Decoupling and Control of Thermomechanical Pulp Refiners
Paper i proceeding, 2004

Författare

Daniel Berg

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Anders Karlström

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

IEEE IAS, Advanced Process Control Workshop, Vancouver, Canada

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08