Stora dieseldrivna värmepumpar för uppvärmningsändamål
Rapport, 1984

Författare

Karin Munch

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

David Hodgett

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-540-4239-9

Mer information

Skapat

2017-10-07