Stora dieseldrivna värmepumpar för uppvärmningsändamål
Report, 1984

Author

Karin Munch

Department of Heat and Power Technology

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

David Hodgett

Department of Heat and Power Technology

Subject Categories

Chemical Engineering

ISBN

91-540-4239-9

More information

Created

10/7/2017