An investigation on machinability of low sulphur steel
Paper i proceeding, 2007

Machinability

Turnning

Low sulphur

manganese sulphide

Medium carbon low alloy steel

Författare

Kamellia Dalaei

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Cornelius Temmel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Nils Gunnar ingesten

Metal cutting research conference

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07