Vertikal jordvärmeanläggning i befintlig bebyggelse - Kostnadsberäkning för en flerbostadsfamiljsfastighet i Torpa, Göteborg
Rapport, 1982

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Jarl Ljungquist

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07