Vertikal jordvärmeanläggning i befintlig bebyggelse - Kostnadsberäkning för en flerbostadsfamiljsfastighet i Torpa, Göteborg
Report, 1982

Author

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Per-Åke Franck

Department of Heat and Power Technology

Jarl Ljungquist

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/7/2017