Verification of a Novel Approach in Control of Flexible Manufacturing Cells
Paper i proceeding, 2004

Författare

F. Sharique

G. Gore

Johan Richardsson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

FAIM 2004 Intl. Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, , Toronto, Canada

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07