Theory for speaker recognition over IP
Paper i proceeding, 2004

Författare

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samuel Kim

Hong-Goo Kang

Chungyong Lee

International conference on Spoken Language Processing

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07