On the variability of vocal tract for speaker recognition
Paper i proceeding, 2004

Författare

Samuel Kim

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Hong-Goo Kang

International conference on Spoken Language Processing

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07