Hardware OS Communication Service and Dynamic Memory Management for RSoCs
Paper i proceeding, 2011

Författare

Surya Narayanan

Daniel Chillet

Sebastien Pillement

Ioannis Sourdis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Int. Conf. on ReConFigurable Computing and FPGAs (ReConFig 2011)

117-122
9780769545516 (ISBN)

Ämneskategorier

Datorteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

DOI

10.1109/ReConFig.2011.47

ISBN

9780769545516

Mer information

Skapat

2017-10-08