Reduced MO Tuning Method for PID Controllers
Paper i proceeding, 2004

Författare

D. Vranic

Birgitta Kristiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

S. Strmcnik

The 5th Asian Control Conference, p 459-464, Melbourne, Australien

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06