Modulation and Coding
Kapitel i bok, 2000

Författare

Friedbert Berens

Torsten Bing

Francisco Cercas

Américo Correia

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Gerard Janssen

Marco Moretti

Pål Orten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Third Generation Mobile Communication Systems (Ramjee Prasad, Werner Mohr and Walter Konhäuser editors), chapter 5


1-58053-082-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

1-58053-082-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13