Broadband Multicarrier-based Air Interface for Future Mobile Radio Systems
Kapitel i bok, 2004

Författare

Stefan Kaiser

Moshe Ran

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Bernard Hunt

Technologies for the Wireless Future (RahTafazolli editor), chapter 7,1


0-470-01235-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

0-470-01235-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13