Turning old into new – the environmental benefit of preventing waste at a municipal recycling park
Paper i proceeding, 2011

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

David Palm

17th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium, Budapest, February 28- March 1, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07