Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan
Rapport, 2011

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

David Palm

Tomas Rydberg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik