Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan
Rapport, 2011

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

David Palm

Tomas Rydberg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07