Goda exempel på förebyggande av avfall. Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion
Rapport, 2011

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Helena Davidsson

Carl Jensen

David Palm

Åsa Stenmarck

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07