Återanvändning som alternativ till återvinning – exemplet Kretsloppsparken i Göteborg
Kapitel, populärvetenskapligt, 2011

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

David Palm

Tomas Rydberg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Styrkeområden

Energi