Återanvändning som alternativ till återvinning – exemplet Kretsloppsparken i Göteborg
Kapitel i bok, 2011

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

David Palm

Tomas Rydberg

Årsboken Återvinnare för industrin, i Larsson, K-A (red.) åter. VINNARE. för industrin. 2011. Rekord Media och Produktion AB, Stockholm.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12