Återanvändning som alternativ till återvinning – exemplet Kretsloppsparken i Göteborg
Kapitel, populärvetenskapligt, 2011

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

David Palm

Tomas Rydberg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08