Computational mechanics-based modeling of size-dependent hardening
Paper i proceeding, 2011

Författare

Swantje Bargmann

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

PAMM Proceeding in Applied Mathematics and Mechanics

1617-7061 (ISSN)

Vol. 11 943-946

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1002/pamm.201110445

Mer information

Skapat

2017-10-08