Superabsorbent polymer composite comprising a superabsorbent polymer and cellulosic nanofibrils
Patent, 2011

Uppfinnare

Bitis Rozalia

Organisation okänd

Shabira Abbas

Organisation okänd

Kent Malmgren

Organisation okänd

Mikael Larsson

SuMo Biomaterials

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi

Anette Larsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi

SuMo Biomaterials

20110301027

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15