Indicators of Erosive Cavitation in Numerical Simulations
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Nai Xian Lu

Hydromekanik

Göran Bark

Hydromekanik

Rickard Bensow

Hydromekanik

Proceedings of Seventh International Workshop on Ship Hydrodynamics

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06