Computational Tool Development for Propeller Design Considering Cavitation
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Rickard Bensow

Hydromekanik

Göran Bark

Hydromekanik

V International Conference on Computational Methods in Marine Engineering

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06