An analytical toolbox for the transportation process applied in the context of urban freight
Paper i proceeding, 2011

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Proc. of European ITS Congress, Lyon, France

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07