TeleFOT - First results in assessing the impacts of aftermarket and nomadic devices
Paper i proceeding, 2011

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Serena Futtaldo

Roberto Montanari

Petri Mononen

Katja Paigle

Ruth Welsh

Proc. of European ITS Congress, Lyon, France

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08