TeleFOT - First results in assessing the impacts of aftermarket and nomadic devices
Paper i proceeding, 2011

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Serena Futtaldo

Roberto Montanari

Petri Mononen

Katja Paigle

Ruth Welsh

Proc. of European ITS Congress, Lyon, France

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Systemvetenskap