EBSF/WP2.2 Driver ergonomics/Deleivarbale D2.2.1 Report on enhanced functional specifications to include ergonomics for the driver's cabin (Final and updated version)
Rapport, 2011

Författare

Roland Scharl

Günther Nirschl

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helmut Warth

Åse Lindström

Daniela Carbone

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08