TeleFOT/Deliverable D1.7 Evaluation plans
Rapport, 2011

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Petri Mononen

Katja Paigle

Andrew Morris

Roberto Montanari

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08