FESTA Handbook Version 3 (FOT-NeT/Deliverable D3.1 Revision of the FESTA Handbook)
Rapport, 2011

Författare

Roberto Brignolo

Yvonne Barnard

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Maxime Flament

Oliver Carsten

Adrian Zlocki

John-Fredrik Grönvall

Aurelie Mougammadoussane

David Sanchez

Oliver Sawade

Sara Silvagni

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Systemvetenskap

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-08