Localized gas puffing control of edge rotation and electric field
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

P.J. Catto

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

P. Helander

Contribution to Plasma Physics

Vol. 44 281-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06