Observation of CAEs on MAST
Paper i proceeding, 2004

Författare

L.C. Appel

R.J. Akers

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

R. Martin

T. Pinfold

In Proc. of 31st EPS Conf. of Plasma Physics, London, 2004, ECA

Vol. 28B 4.195-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06