Runaway electron generation in a cooling plasma
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

P. Helander

L.-G. Eriksson

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Phys. Plasmas

Vol. 12 122505-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06