Data definition and file syntax for ISO/TS 14048 data exchange
Rapport, 2001

Författare

Raul Carlson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Johan Tivander

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2001:9

Mer information

Skapat

2017-10-08