Isolation and identification of microorganisms from soil able to utilize lignin as single carbon source
Poster (konferens), 2011

Författare

Ran Bi

Gunnar Henriksson

Oliver Spadiut

Martin Lawoko

Harry Brumer

George E Anasontzis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

WWSC Workshop, 29 November - 1 December, Södertuna, Gnesta, Sweden

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07