Low temperature full wafer adhesive bonding
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Frank Niklaus

Peter Enoksson

Institutionen för mikroelektronik

Edvard Kälvesten

Göran Stemme

Journal of Micromechanics and Microengineering

Vol. 11 2 100-107

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan teknik

Kemiteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06